Disposable Plastic Canul

Disposable Plastic Canul

    AÇIKLAMALAR

  • 93/42/CE direktiflerine göre Türkiye’de tasarlanmış ve üretilmiştir.
  • Kolay yerleştirme
  • Uzun tasarlanmış itici
  • Silikon su kaçırmaz conta sistemi
  • Yivli Gövde tasarımı
  • Şeffaf tasarım.